Alzheimer hastalığı, hafızayı, düşünceyi ve davranışı ileri derecede bozan nörodejeneratif bir durumdur. Alzheimer’lı kişiler, hastalık kötüleştikçe kafa karışıklığı, ajitasyon, saldırganlık ve hatta şiddet dahil olmak üzere çok çeşitli semptomlar sergileyebilir. Alzheimer hastalığı olan kişilerin neden şiddet yanlısı hale geldikleri, araştırmacıların hala tam olarak anlamaya çalıştıkları karmaşık bir konudur. Bununla birlikte, Alzheimer hastalarının agresif veya şiddet içeren davranışlar geliştirmesine neden olabilecek bir dizi potansiyel nedene dikkat çekilmiştir.

Hastalık ilerledikçe ortaya çıkan bilişsel işlev kaybı, Alzheimer hastalarında saldırganlığın veya şiddetin ortaya çıkmasına neden olabilecek olası bir faktördür. Alzheimer hastaları, beyinleri bozulduğu için çevrelerini anlamakta güçlük çekebilir ve kafası karışabilir, yönünü şaşırabilir ve ajite olabilir. Bu yönelim bozukluğu ve kafa karışıklığından kaynaklanabilecek hayal kırıklığı ve öfke, daha sonra saldırgan veya şiddet içeren davranışları motive edebilir.

Altta yatan diğer tıbbi durumların varlığı, Alzheimer hastalarında saldırganlığın veya şiddetin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilecek başka bir potansiyel faktördür. Alzheimer’a sahip olmanın yanı sıra, hastalığı olan bazı kişiler, hepsi de agresif veya şiddet içeren davranış riskini artıran deliryum, depresyon veya anksiyete yaşayabilir. Ek olarak, bazı Alzheimer hastalarının, hastalık onları ele geçirmeden önce düşmanlık veya şiddet geçmişi olabilir, bu da onları bu tür davranışlara daha yatkın hale getirebilir.

Karmaşık Faktörleri ve Bakıcılar Üzerindeki Etkiyi Anlamak

Bir hastanın saldırganlık veya şiddet davranışı başlangıcı da ilaç kullanımından etkilenebilir. Alzheimer ve diğer bilişsel bozuklukları tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçların yan etkileri ajitasyon, kafa karışıklığı ve saldırganlığa neden olabilir. Bu yan etkiler, bazı ilaçlarda görülebilen ilaç etkileşimlerinden de kaynaklanabilir.

Alzheimer hastalarında saldırganlık veya şiddet, çevre ve bakıcılar da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle gelişebilir. Alzheimer hastalığı olan kişiler kendilerini tehdit altında hissederlerse veya tanıdık olmayan bir ortamda bulunurlarsa ajite veya saldırgan hale gelebilirler. Alzheimer hastalarında saldırgan veya şiddet içeren davranışlar, yeterince eğitim almamış veya gerekli düzeyde bakım sağlayamayan bakıcılardan da etkilenebilir.

Hastalığın hastalar ve bakıcıları üzerindeki duygusal ve psikolojik bedeli, Alzheimer hastalarında saldırgan veya şiddet içeren davranışların ortaya çıkmasında rol oynayabilecek başka bir unsurdur. Alzheimer hastaları, hafızalarını, bilişsel yeteneklerini ve bağımsızlıklarını kaybetmenin duygusal ve psikolojik etkilerini yönetmekte zorlanabilirler. Hastalık inanılmaz derecede izole edici ve bunaltıcı olabilir. Sevdiklerinin kötüleştiğini ve hastalıkla savaştığını izlerken, bakıcılar da ağır bir duygusal yük hissedebilirler. Öfke, hayal kırıklığı ve umutsuzluk duyguları, daha sonra agresif veya şiddet içeren davranışlara yol açabilen bu duygusal gerilimden kaynaklanabilir.

Sebepleri Anlamak ve Güvenli Ortamlar Oluşturmak

Alzheimer hastalığı olan kişilerin şiddet mağduru olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu not etmek de önemlidir. Alzheimer hastası birine bakmanın stresi bakıcıları bunaltabilir ve kendi gerilimlerini ve hayal kırıklıklarını gidermek için fiziksel veya sözlü tacize başvurabilirler. Kendilerini etkili bir şekilde savunamayacakları veya ihtiyaçlarını iletemeyecekleri kurumsal ortamlarda, Alzheimer hastaları da istismar ve ihmale karşı savunmasız olabilir.

Alzheimer hastalarında potansiyel olarak şiddet içeren veya saldırgan davranışları önlemek veya kontrol etmek için bakıcıların bu potansiyelin farkında olması çok önemlidir. Bu, güvenli ve rahat bir ortam yaratmayı, profesyonelleri bakım sürecine dahil etmeyi ve her kişinin özel gereksinimlerini ve koşullarını dikkate alan kişiselleştirilmiş bakım planları oluşturmayı gerektirebilir. Hastalığın hem bakıcı hem de hasta üzerinde olumsuz psikolojik ve duygusal etkileri olabilir, bu nedenle bunun farkında olmalı ve kendi streslerini ve duygusal sağlıklarını yönetmek için önlemler almalıdırlar.

Özetle, Alzheimer hastalarında şiddetin tek bir nedeni yoktur; bunun yerine, saldırgan veya şiddet içeren davranışların ortaya çıkmasında bir dizi faktör rol oynayabilir. Bilişsel gerileme, altta yatan tıbbi durumlar, ilaç yan etkileri ve çevresel faktörler bu nedenlerden bazılarıdır. Başarılı tedavi planları oluşturmak ve hastalıktan muzdarip olanlara doğru bakımı vermek için, Alzheimer hastalarında saldırgan veya şiddet içeren davranışların olası nedenlerini anlamak önemlidir.

Kaynakça:

Shah, A. K. (1990). Violence in Alzheimer’s diseaseThe British Journal of Psychiatry157(6), 930-930.