Alzheimer hastalığı, bilişsel işlev ve hafızanın bozulmasıyla kendini gösteren nörodejeneratif bir durumdur. Nöbetler, hastalığın sıklıkla bildirilen bir semptomu olmasa da Alzheimer’lı bazı kişilerin başına gelebilir.

Nöbetler ani, anormal beyin elektriksel aktivite patlamalarıdır. Konvülsiyonlar, kas seğirmesi, bilinç kaybı ve davranış veya bilişteki değişiklikler, üretebilecekleri semptomlardan sadece birkaçıdır. Beyin hasarı, enfeksiyon veya altta yatan nörolojik bozukluklar gibi çok sayıda durum nöbetlere neden olabilir.

Hastalığın beyin üzerindeki etkileri sonucunda Alzheimer hastalığı olan kişilerde nöbetler görülebilir. Bu değişiklikler, nöron kaybı ve iltihabın yanı sıra beta-amiloid ve tau protein plakları ve düğümlerinin gelişimini içerebilir. Bu değişiklikler, nöbetlere neden olabilecek anormal beyin elektriksel aktivitesine neden olabilir.

Nöbetlerin tipik bir Alzheimer belirtisi olmadığını anlamak önemlidir. Bununla birlikte, Alzheimer hastalarının küçük bir kısmında, genellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde, nöbetler görülebilir. Nöbetler bazen, hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeden önce, Alzheimer hastalığının erken bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Bağlantıyı Anlama ve Belirtiyi Yönetme

Alzheimer hastaları, nöbetlerini tedavi etmek için karbamazepin veya valproat gibi antiepileptik ilaçlar alabilirler. Bu ilaçlar nöbetlerin sıklığını ve yoğunluğunu azaltabilir, ancak her zaman işe yaramayabilirler. Bazı hastaların nöbetleri tedavi edilmesi zor olabilir veya ilaçlara rağmen geri gelebilir.

Yaşlı insanların nöbet geçirmesinin inme, beyin tümörleri, enfeksiyonlar ve diğer beyin hasarı türleri dahil olmak üzere ek nedenleri olduğunun farkında olmak çok önemlidir. Bu nedenle, bir kişinin Alzheimer hastalığı olup olmadığını belirlemeden önce alternatif nöbet nedenlerini ortadan kaldırmak önemlidir.

Nöbetler sıklıkla Alzheimer hastalığının bir belirtisi olmasa da bu durumdaki bazı kişilerin bunları yaşayabileceğini unutmamak önemlidir. Beta-amiloid ve tau proteinlerinden yapılan plakların ve düğümlerin oluşumu, nöronların kaybı ve iltihaplanma, beyinde Alzheimer ile ilişkili değişikliklerin bir sonucu olarak nöbetlere yol açabilir. Bu değişiklikler, nöbetlere neden olabilecek anormal beyin elektriksel aktivitesine neden olabilir.

Alzheimer hastaları, konvülsiyonlar, kas seğirmeleri, bilinç kaybı ve davranışsal veya bilişsel değişiklikler gibi çeşitli şekillerde nöbet geçirebilir. Hem hasta hem de bakıcıları bu semptomları rahatsız edici bulabilir ve ayrıca kaza, düşme veya enfeksiyon gibi başka sorunları da tetikleyebilir.

Teşhis ve Tedavinin Karmaşıklığını Anlamak

Hastalığın ileri evrelerinde daha sık bildirilseler de nöbetler Alzheimer hastalığının herhangi bir evresinde olabilir. Nöbetler bazen, hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeden önce, Alzheimer hastalığının erken bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Diğer durumlarda, hafıza kaybı ve kognitif bozukluk ilk olarak nöbetlerden önce ortaya çıkabilir ve bu da durumun tanısını ve tedavisini daha da karmaşık hale getirebilir.

Alzheimer hastalığı olan hastalar ayrıca epilepsi veya inme gibi diğer nörolojik durumlarla ilgili nöbetler yaşayabilir. Bu durumlar Alzheimer’dan farklı bir tedavi gerektirebilir ve onunla bir arada bulunabilir. Sonuç olarak, doğru teşhis ve eylem planı için bir nörolog veya geriatristin tavsiyesine başvurmak çok önemlidir.

MRI veya BT taraması gibi görüntüleme testleri, diğer tıbbi durumları ekarte etmeye ve nöbetlerin nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Elektroensefalografi veya EEG, anormal beyin elektriksel aktivitesini tespit edebildiği için nöbetleri teşhis etmek için kullanılabilir.

Sonuç olarak, Alzheimer hastalığı olan bazı kişilerde, durumun nadir bir belirtisi olsalar bile, nöbetler olabilir. Daha sonra hastalığın seyrinde, nöbetler meydana gelebilir ve Alzheimer’ın beyinde neden olduğu değişikliklerle ortaya çıkabilir. Alzheimer hastaları, nöbetlerini tedavi etmek için antiepileptik ilaçlardan fayda görebilir, ancak önce diğer olasılıkları elemek çok önemlidir. Bir Alzheimer hastası nöbet geçiriyorsa, uygun şekilde teşhis ve tedavi edilebilmesi için bir nörolog veya geriatrist görmek çok önemlidir.

Kaynakça:

Amatniek, J. C., Hauser, W. A., DelCastillo‐Castaneda, C., Jacobs, D. M., Marder, K., Bell, K., … & Stern, Y. (2006). Incidence and predictors of seizures in patients with Alzheimer’s diseaseEpilepsia47(5), 867-872.