Demans hastalığı için gidilecek doktor bir nöroloji doktoru ve gidilecek bölüm ise yine nöroloji bölümü olacaktır. Bu hastalık, yani demans, beyin fonksiyonlarında (öğrenme, hatırlama ve düşünme gibi) belirgin bir bozulma olarak tanımlanır. Demans genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir durumdur, ancak daha genç yaşlarda da görülebilir. Demans için doktorunuza veya diğer tıbbi profesyonele başvurmanız önemlidir.

Demansın nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak Alzheimer hastalığı, vasküler demans ve Lewy cismi demans gibi nedenleri olabilir. Doktorunuz demansın sebebini belirlemek için bir dizi test yapabilir ve sizi gerekli uzmanlara yönlendirebilir. Örneğin, bir nöroloji uzmanı veya geriatri uzmanı gibi.

Demans tedavi edilemez, ancak semptomlarını azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında ilaçlar, stres azaltıcı teknikler, fiziksel terapi ve diğer bireyselleştirilmiş tedavi yöntemleri bulunur. Demansınızın sebebine göre doktorunuz size en uygun tedavi yöntemlerini önerecektir.

Demans Nedir?

Demans, öğrenme, hatırlama ve düşünme gibi beyin fonksiyonlarında belirgin bir bozulma olarak tanımlanan bir hastalıktır. Demans hastalığı genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir durumdur, ancak zaman zaman daha genç yaşlarda da görülebildiği olur. Günümüzde demansın nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir, ancak Alzheimer hastalığı, vasküler demans ve Lewy cismi demans gibi nedenleri olabildiği düşünülmektedir.

Demansın belirtileri arasında hatırlama ve öğrenme zorlukları, dil zorlukları, konuşma ve yazma yeteneklerinde bozulma, yön bulma ve yönetme zorlukları, düşünme ve karar verme zorlukları ve kişilik ve davranış değişiklikleri bulunur. Demansın belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bu nedenle doktorunuza veya diğer tıbbi profesyonele başvurmanız önemlidir.

Demansın belirtileri arasında şu belirtiler bulunabilir:

  • Hatırlama ve öğrenme zorlukları: Demans sırasında hatırlama ve öğrenme zorlukları ortaya çıkabilir. Örneğin, yeni bilgileri öğrenmek zorlaşabilir veya önceden öğrenilen bilgileri hatırlamak güçleşebilir.
  • Dil zorlukları: Demans sırasında dil zorlukları ortaya çıkabilir. Örneğin, kelime seçiminde zorluk çekilebilir veya cümleleri tamamlamak zor olabilir.
  • Konuşma ve yazma yeteneklerinde bozulma: Demans sırasında konuşma yeteneklerinde bozulma olabilir. Örneğin, kelime seçiminde zorluk çekilebilir veya konuşma hızı yavaşlayabilir. Aynı zamanda, yazma yeteneklerinde de bozulma olabilir.
  • Yön bulma ve yönetme zorlukları: Demans sırasında yön bulma ve yönetme zorlukları olabilir. Örneğin, evin içinde yolunu bulmak zorlaşabilir veya alışveriş yaparken ürünleri bulmak güçleşebilir.
  • Düşünme ve karar verme zorlukları: Demans sırasında düşünme ve karar verme zorlukları olabilir. Örneğin, basit matematik işlemlerini yapmak zorlaşabilir veya günlük rutinlerini yönetmekte zorluk çekilebilir.
  • Kişilik ve davranış değişiklikleri: Demans sırasında kişilik ve davranış değişiklikleri olabilir. Örneğin, kişilikte değişiklikler olabilir ve daha önce sıkça yapılan aktivitelerden ilgi çekmeyebilir. Ayrıca, daha önce sakin olan bir kişi daha agresif veya daha çekingen hale gelebilir.

Demansın belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bu nedenle doktorunuza veya diğer tıbbi profesyonele başvurmanız önemlidir. Doktorunuz, demansın sebebini belirlemek için bir dizi test yapabilir ve sizi gerekli uzmanlara yönlendirebilir.

Örneğin, bir nöroloji uzmanı veya geriatri uzmanı gibi. Demans tedavi edilemez, ancak semptomlarını azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında ilaçlar, stres azaltıcı teknikler, fiziksel terapi ve diğer bireyselleştirilmiş tedavi yöntemleri bulunur. Demansınızın sebebine göre doktorunuz size en uygun tedavi yöntemlerini önerecektir.

Demans Tedavisi Nasıl Olur?

Demans tedavi edilemez, ancak semptomlarını azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında şu yöntemler bulunur:

  • İlaçlar: Demansın sebebine göre farklı ilaçlar kullanılabilir. Örneğin, Alzheimer hastalığının belirtilerini azaltmak için kullanılan ilaçlar vardır. Ayrıca, demans sırasında ortaya çıkan anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları gibi belirtiler için de ilaçlar reçete edilebilir.
  • Stres azaltıcı teknikler: Demans sırasında ortaya çıkan stresi azaltmak için stres azaltıcı teknikler kullanılabilir. Bu teknikler arasında meditasyon, nefes teknikleri veya günlük rutinlerde değişiklikler yapmak gibi yöntemler bulunur.
  • Fiziksel terapi: Demans sırasında ortaya çıkan güçsüzlük ve koordinasyon bozukluklarını azaltmak için fiziksel terapi kullanılabilir. Fiziksel terapiste yapılan egzersizler genellikle vücut esnekliğini ve güçsüzlüğü azaltmayı amaçlar.
  • Diğer tedavi yöntemleri: Demans sırasında ortaya çıkan belirtilere göre diğer tedavi yöntemlerine de ihtiyaç duyulabilir. Örneğin, yemek yemekte zorluk çeken bireyler için beslenme yardımı gerekebilir. Ayrıca, demans sırasında ortaya çıkan iletişim zorlukları için dil terapisi gerekebilir. Demans sırasında ortaya çıkan psikososyal zorluklar için ise psikoloji ve sosyal hizmetler gerekebilir.

Demansın tedavi yöntemlerinin seçimi, demansın belirtilerine ve kişinin yaşam koşullarına göre değişebilir. Bu nedenle, doktorunuzla birlikte en uygun tedavi yöntemlerini belirlemeniz önemlidir.

Kaynakça:

Overshott, R., & Burns, A. (2005). Treatment of dementiaJournal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry76(suppl 5), v53-v59.